Domáce

Domáce plemená na výstave Agrokomplex 2023

Z dôvodu slabšej konkurencieschopnosti sa viaceré domáce plemená hospodárskych zvierat dostávajú na okraj záujmu chovateľov. Tí uprednostňujú špecializované plemená, ktoré im zabezpečia ekonomický zisk. Z tohto dôvodu veľkosti populácií domácich plemien klesajú a v súčasnosti zaraďujeme väčšinu z nich medzi ohrozené. Dôležitou súčasťou ochrany týchto plemien je ich prezentácia novým (mladým) i starým chovateľom, ale tiež širokej verejnosti, a zvyšovanie vedomostí o ich špecifických vlastnostiach (prispôsobivosť podmienkam, nenáročnosť chovu, odolnosť voči chorobám a parazitom, kvalita produktov).

Počas medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2023 sa medzi ostatnými predstavili aj domáce plemená hospodárskych zvierat. Z chovu NPPC – VÚŽV Nitra bolo možné vidieť kury plemena oravka, nitrianske a zoborské králiky, slovenskú dojnú ovcu, pôvodné valašky. V Gazdovskom dvore u výskumníkov bolo možné vidieť aj biele krátkosrsté kozy, slovenskú bielu a suchovskú hus a holíčskeho modrého králika. Predviedli sa aj zvieratá slovenského strakatého a pinzgauského dobytka, zošľachtené valašky, cigáje, norik muránsky či slovenský športový pony.

DomáceZoborský

Zoborský králik uznaným slovenským národným plemenom

Plemeno zoborský králik bol uznaný Ústrednou odbornou králikarskou komisiou na základe doporučenia Uznávacej komisie pri ÚOKK SZCH v Nitre zo dňa 4.12.2004. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2005, s. 50)

Domácesuchovska

Suchovská hus sa teší priazni chovateľov

V našich podmienkach husi od vekov patrili ku gazdovskému dvoru. Suchovská hus bola ako oficiálne plemeno na Slovensku uznaná v roku 1992. Hlavný podiel má na tom šľachtiteľ Pavol Ilavský zo Suchej nad Parnou. Viac…(Článok uverejnený v SChove 1/2002, s. 50)

Domáceslovenska bielasuchovska

Slovenská biela a suchovská hus – najlepšie husi na gazdovský dvor

Slovenská biela hus vznikla koncom prvej polovice 20. storočia krížením miestnych husí s maďarskými a emdenskými husami. Suchovská hus bola vyšľachtená na konci 80. rokov. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2018)

DomáceSportovy pony

Charakter koní slovenského športového pony

Pod pojmom charakter koní rozumieme ich povahu – povahové vlastnosti. V zootechnike sa uvádzajú dva typy: charakter dobrý a charakter zlý. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2003, s. 40-42)

DomáceOravka

Obstojí aj v medzinárodnom porovnaní

Jatočné vlastnosti nášho národného plemena oravka sú veľmi dobré. Viac…(SChov, 7/2005/ s42.-43)

DomáceSportovy pony

Slovenský športový pony a jeho 20-ročná existencia

Šľachtiteľský postup tvorby malého športového koňa bol začatý v roku 1977, kedy prof. Ing. D. Medvecký, DrSc., predložil metodiku „Vyšľachtenie malého športového koňa“. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2001, s.38 – 39)

DomácePinzauský

Pinzgauské plemeno si zaslúži priazeň našich chovateľov

Pinzgauské plemeno patrí k najtypickejším predstaviteľom plemien pochádzajúcich z alpskej oblasti. Je pôvodným plemenom rakúskych Álp, ktoré vzniklo splynutím rozličných plemien. Viac…(Článok uverejnený v SChove 7/2016, s. 40-41)

DomáceLipican

Chov lipicana u nás a v zahraničí

Medzi najstaršie kultúrne plemená koní chované vo svete patrí lipický kôň. Svoj pôvod odvodzuje od starošpanielskych a starotalianskych koní. Viac…(Článok uverejnený ako príloha SChovu, 11/1998, s. 30-32)

Biela krátkosrstáDomáce

Biela krátkosrstá koza – základná charakteristika národného plemena kôz

Bielu krátkosrstú kozu (BKK) možo zaradiť medzi základné plemená dojných kôz, vzhľadom na ich obľúbenosť medzi chovateľmi, tradíciu chovu týchto kôz na Slovensku, početnosť populácie a vynikajúce úžitkové parametre. Viac…(Uverejnené v SChove, 10/2016, s. 42-43)