Slovenský športový pony

Stupeň ohrozenosti
Kriticky ohrozené

História

Šľachtiteľský program, ktorého tvorcom bol prof. Ing. Dušan Medvecký, DrSc., mal za cieľ vytvoriť typ koňa pre jazdeckú prípravu detí a mládeže, pre turistické a rekreačné jazdenie, na vykonávanie ľahších jazdeckých prác a hiporehabilitáciu. Prostriedkom vzniku slovenského športového pony malo byť medziplemenné kríženie kobýl na Slovensku chovaných ušľachtilých teplokrvných plemien koní so žrebcami plemena waleský pony sekcie „B“ a následné uplatnenie párenia inter-se.

Charakteristika

Slovenský športový pony predstavuje mnohostranne úžitkového koňa prevažne jazdeckého typu, ktorý sa exteriérom a utváraním telových propozícií zhoduje s typom veľkého športového koňa, s výškou na kohútiku 140 -148 cm a hmotnosťou 350 kg, pokojného až živého temperamentu, s dobrou povahou a živiteľnosťou.

Hodnotenie
plemena

Športová výkonnosť
3/5
Práca v záprahu
3/5
Využitie v agroturistike
5/5
Chovateľská nenáročnosť
5/5
Pracovná nenáročnosť
3.5/5

Galéria