Nitriansky králik

Stupeň ohrozenosti
Ohrozené

História

Nitriansky králik je v poradí tretím najstarším národným plemenom králikov. Vyšľachtené bolo doc. J. Zelníkom na VÚŽV v Nitre. Za plemeno bol uznaný v roku 1977 na Národnej výstave v Nitre. Hlavným cieľom šľachtenia bolo vytvorenie bieleho mäsového králika pre vznikajúce veľkochovy s potenciálom pre export, ale aj pre drobnochovateľov a spracovateľský priemysel. Šľachtiteľský proces prebiehal pomocou trojplemenného kríženia francúzskeho strieborného, kalifornského a ruského králika. V prvej etape šľachtenia sa pristúpilo k reciprokému páreniu ruských a francúzskych strieborných králikov. Ich potomstvo sa ďalej párilo medzi sebou, pričom v F2 generácii sa vyberali rané zvieratá s väčším telesným rámcom a čiernym akromelanistickým fenotypom. Ich príbuzenské párenie sa využilo na produkciu populácie samíc párených kalifornskými samcami. Selektovaním zvierat s modrým sfarbením a ich ďalšou príbuzenskou plemenitbou vznikla línia, ktorá bola základom pre uznanie nového plemena. Chovatelia nitrianskych králikov a šľachtiteľská práca v populáciách tohto plemena je v súčasnosti koordinovaná Klubom chovateľov králikov KANINO.

Vzhľad - exteriér

Nitriansky králik patrí medzi stredné (mäsové) plemená králikov. Vyznačuje sa zavalitým telom so širokou hrudníkovou a panvovou časťou. Končatiny sú kratšie, silnejšie s polovzpriameným postojom a výrazným osvalením stehien. Hlava je v nosovej a čelovej časti široká, s pevnými, mäsitými a dobre osrstenými ušnicami. Farba očí je svetločervená s tmavočervenou zreničkou.

Základné sfarbenie tela je biele s kresbou distálnych častí. Kresba hlavy pozostáva z masky (nosná časť) a zafarbených ušníc. Zafarbenie panvových aj hrudníkových končatín je po lakťový kĺb, resp. po pätu, pričom rozoznávame dva farebné rázy – modrý a divoko modrý.

Modrý farebný ráz – sfarbenie kresby a chvosta, je intenzívne modré, bez bieleho lemovania.

Divoko modrý farebný ráz – sfarbenie vrchnej strany chvosta je sivomodré až modré a spodná strana je svetlá až biela. Biele je aj lemovanie ušníc a nosových otvorov.

Úžitkovosť

Nitriansky králik je vhodný do drobnochovateľských aj intenzívnejších podmienok chovu. Plemeno je charakteristické vynikajúcim osvalením tela a vysokými mesačnými prírastkami hmotnosti. Hmotnosť dospelých králikov sa pohybuje medzi 4,5 – 5,5 kg. Dosahuje dobrú reprodukciu s vyrovnanými vrhmi. Jatočná výťažnosť môže dosiahnuť úroveň až 60%.

Hodnotenie
plemena

Produkcia mäsa
5/5
Reprodukcia
5/5
Produkcia kožiek
1/5
Nároky na chov
5/5
Vhodnosť na intenzívne využitie
3/5

Galéria

Chovateľov združuje:
Slovenský zväz chovateľov