Zoborský králik

Stupeň ohrozenosti
Kriticky ohrozené

História

Zoborský králik patrí medzi naše najmladšie národné plemená králikov. Napriek tomu, že prvé králiky s kresbou podobnou dnešnému zoborskému králikovi sa objavili už v 70-tich rokoch minulého storočia na VÚŽV Nitra, pri šľachtení brojlerových králikov, k jeho uznaniu za plemeno došlo až v roku 2004. K uznaniu zoborského králika prišlo až vďaka aktivite chovateľov vedených Ing. Malíkom a doc. Rafayom, ktorí do procesu šľachtenia zaviedli metodiku chladového testu na skorú detekciu a následnú selekciu úplných a neúplných albínov. Metodika bola založená na prejave génovej interakcie, tzv. recesívnej epistázy v prípade alel pre akromelanizmus a holandskú strakatosť, ktorá je u tohto plemena prítomná. Touto metodikou sa celý proces šľachtenia významne zrýchlil a viedol ku stabilizácii požadovaných plemenných znakov.
V súčasnosti sú chovatelia zoborských králikov organizovaní v Klube chovateľov zoborských králikov.

Vzhľad - exteriér

Zoborský králik patrí medzi stredné (mäsové) plemená. V tvare a type sa zoborské králiky vyznačujú valcovitým, dobre osvaleným telom, mäsitými ušnicami a mierne pretiahnutou hlavou. Sfarbenie tela je biele a sfarbenie kresby čierne. Kresbu hlavy tvoria zafarbené ušnice a na panvových končatinách je farebná kresba od polovice priehlavku po pätu, v strede je ostro ohraničená. Predná časť priehlavku, spolu s prstami je biela, tzv. manžeta. Chvost je čierny. Farba očí je svetločervená s tmavočervenou zreničkou.

Úžitkovosť

Podobne ako nitriansky králik je vhodný do drobnochovateľských aj intenzívnejších podmienok chovu. Plemeno je charakteristické výbornou reprodukciou a vyniká mimoriadne dobrou starostlivosťou o hniezdo a mláďatá. Má veľmi dobré osvalenie tela a dosahuje vysokú jatočnú výťažnosť (60%). Hmotnosť dospelých králikov sa pohybuje medzi 4,25 – 5,25 kg.

Hodnotenie
plemena

Produkcia mäsa
5/5
Reprodukcia
5/5
Produkcia kožiek
1/5
Nároky na chov
5/5
Vhodnosť na intenzívne využitie
3/5

Galéria

Chovateľov združuje:
Slovenský zväz chovateľov