Králik domáci

Plemeno20142015201620172018201920202021
Angora210210210210200200200
Belgický obor2 2002 2002 2002 2002 1502 1501 9502 000
Belgický obor albín650650650650450465465550
Burgundský3 5003 5003 5003 5003 5003 2003 1003 050
Èeský albín210210210210205205205200
Èinèila malá350350350350150140120120
Èinèila ve¾ká3 0003 0003 0003 0003 0002 7502 5502 250
Deilenaar5050
Durínsky210210210210200175175165
Francúzsky baran4904904904901 0001 0001 0001 000
Francúzsky strieborný100100100100150175225250
Havana9595959580808080
Hermelín250250250250240245250225
Holandský strakáè465465465465450455500480
Holíèsky modrý350330325325400425405425
Hototský biely9595959580757580
Japonský9090909065657070
Kalifornský4 0004 0004 0004 0003 8502 8502 4502 300
Kastorex900900900900850850850850
Kuní130130130130115125125135
Liptovský lysko200190200200
Líšèí1101101101101001009595
Lop of Meissen4530333333
Malièký1 0501 0501 0501 0501 0001 1001 2001 200
Nitriansky1 4001 3001 4001 4001 4001 4001 4501 250
Novozélandský biely5 0005 0005 0005 0002 5003 0002 9002 800
Novozélandský èervený1 5501 5501 5501 5501 5001 4001 4001 400
Ohnivák500500500500450440425415
Ruský130130130130120100120120
Rys4545
Saténový250250250250250240220220
Slovenský sivomodrý rex750800800800800800550
Trojfarebný strakáè7070707065656565
Ve¾ký svetlý strieborný1 2001 2001 2001 2001 1801 2001 2001 200
Viedenský biely370370370370400400275250
Viedenský èierny130130130130120120120105
Viedenský divosfarbený120120120120105120120120
Viedenský modrý2 9502 9502 8502 8503 0003 0002 5502 250
Zajaèí1101101101101001008080
Zemplínsky1 200900900900300310280250
Zoborský110110110100756565

Plemeno201920202021
Angora
Belgický obor
Belgický obor albín
Burgundský
Český albín
Činčila malá
Činčila veľká
Deilenaar
Durínsky
Francúzsky baran
Francúzsky strieborný
Havana
Hermelín
Holandský strakáč
Holíčsky modrý
Hototský biely
Japonský
Kalifornský
Kastorex
Kuní
Liptovský lysko
Líščí
Lop of Meissen
Maličký
Nitriansky
Novozélandský biely
Novozélandský červený
Ohnivák
Ruský
Rys
Saténový
Slovenský sivomodrý rex
Trojfarebný strakáč
Veľký svetlý strieborný
Viedenský biely
Viedenský čierny
Viedenský divosfarbený
Viedenský modrý
Zajačí
Zemplínsky
Zoborský

Králik domáci patrí medzi najmladšie domestikované zvieratá. Za prvý krok v procese domestikácie králikov považujeme ich polodivoký chov v ohradených priestoroch tzv. leporáriách. Prvé záznamy o takomto chove králikov pochádzajú z čias rímskeho impéria z 1. storočia pred naším letopočtom. Za pôvodné domestikačné centrá sú považované oblasti v juhovýchodnej Ázii a juhozápadnej Európe. S koloniálnym rozvojom a rozvojom námornej dopravy sa králik postupne rozšíril aj na iné kontinenty a vzdialenejšie ostrovy. Pravá domestikácia spojená s usmernenou selekciou a tvorbou nových exteriérových typov sa datuje až od 16. storočia, kedy sa králiky chovali v kláštorných leporáriách.

Prvé záznamy o výskyte králikov na území dnešného Slovenska pochádzajú z 13. storočia, kedy sem boli privezené ako lovná zver z Nemecka. Neskôr sa králiky chovali voľne v maštaliach popri chove veľkých hospodárskych zvierat. Svojou nenáročnosťou na chov a vysokou reprodukčnou schopnosťou sa veľmi rýchlo stali obľúbeným chovaným zvieraťom, zameraným na produkciu kvalitného mäsa a kože. Jeden z prvých záznamov o usmernenom chove králikov na Slovensku pochádza z roku 1856, kedy v Malackách vzniklo osem chovateľských krúžkov, s cieľom šírenia osvety a podpory úžitkového chovu králikov.

Vo svete v 60. rokoch, na Slovensku na prelome 80. a 90. rokov sa chov králikov rozdelil na dva základné smery: drobnochovy s extenzívnou produkciou a intenzívne chovy s vysokou koncentráciou a produkciou králikov. Drobnochov je charakteristický nižším počtom chovaných zvierat s využitím natívnych krmív a sezónnou produkciou. Intenzívne veľkochovy sú zamerané na celoročnú vysokú produkciu jatočných brojlerových králikov, využitím špecializovaných vysoko produkčných línií, moderných biotechnologických a chovateľských postupov a kompletných granulovaných kŕmnych zmesí. Na Slovensku sa v intenzívnych podmienkach chová približne 7 000 ks samíc s celkovou produkciou približne 280 000 ks brojlerových králikov, ktoré sa vyvážajú v živom na jatočné spracovanie do zahraničia. Väčšia časť produkcie u nás stále pochádza zo zvierat vyprodukovaných v drobnochovateľskom sektore, ktoré sa využívajú formou samozásobenia na vlastnú spotrebu. V súčasnosti vo svete existuje viac ako 300 rôznych plemien, línií a farebných rázov králikov domácich, ktorých pôvodným predkom je králik divý. Králik domáci nachádza uplatnenie: ako hospodárske a záujmové zviera, domáce (pet) zviera, laboratórne zviera a čoraz častejšie aj pre športovo relaxačné využitie (králičí hop).

Porovnanie plemien králika domáceho

PlemenoProdukcia mäsaReprodukciaProdukcia kožiekNenáročnosť chovuVhodnosť na intenzívne využitie
Holíčsky modrý

2


3

3

4

1

Liptovský lysko

3

4

3

4

1

Nitriansky

5

5

1

5

3

Slovenský sivomodrý rex

4

4

4

5

1

Zemplínsky

4


4

3

4

1

Zoborský

5

5

1

5

3