DomáceOravka

Obstojí aj v medzinárodnom porovnaní

Jatočné vlastnosti nášho národného plemena oravka sú veľmi dobré. Viac…(SChov, 7/2005/ s42.-43)