Valaška

Stupeň ohrozenosti
Kriticky ohrozené

História

V štrnástom storočí začali na naše územie po hrebeňoch Karpát prichádzať kočovní pastieri z Valašska (súčasné Rumunsko) – valasská kolonizácia. Títo začali osídľovať podhorské oblasti a efektívne využívať horské holiny a stráne na chov a pasenie oviec, ktoré so sebou priniesli. S rozvojom poznatkov a intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby bol chov pôvodného typu valašiek vytlačený na okraj záujmu a hrozil mu úplný zánik. Na Slovensku sa výraznejšie snahy o záchranu začali prejavovať v 90. rokoch 20. storočia.

Vzhľad - exteriér

Hmotnosť dospelých bahníc dosahuje 35 – 40 kg, baranov 45 – 55 kg. Z pohľadu produkcie vlny ide o dvojstrižné plemeno – zvieratá sa strihajú dvakrát do roka. Ročná striž sa pohybuje na úrovni 1,2 – 2,5 kg potnej vlny. Podľa výsledkov kontroly úžitkovosti (PS SR, š.p.) na úrovni kontrolovaných chovov dosiahli bahnice valašky za posledných päť rokov (2012-2016) priemernú produkciu 101,82 l  mlieka za laktáciu pri podiele zložiek 7,32 % (tuk) a 5,85% (bielkoviny).

Úžitkovosť

Hmotnosť dospelých bahníc dosahuje 35 – 40 kg, baranov 45 – 55 kg. Z pohľadu produkcie vlny ide o dvojstrižné plemeno – zvieratá sa strihajú dvakrát do roka. Ročná striž sa pohybuje na úrovni 1,2 – 2,5 kg potnej vlny. Podľa výsledkov kontroly úžitkovosti (PS SR, š.p.) na úrovni kontrolovaných chovov dosiahli bahnice valašky za posledných päť rokov (2012-2016) priemernú produkciu 101,82 l  mlieka za laktáciu pri podiele zložiek 7,32 % (tuk) a 5,85% (bielkoviny).

Hodnotenie
plemena

Produkcia mlieka
2/5
Produkcia mäsa
2.5/5
Produkcia vlny
1/5
Reprodukcia
2/5
Vhodnosť do drsnejších podmienok
5/5
Vhodnosť do hornatých podmienok
5/5

Galéria