DomáceLipican

Chov lipicana u nás a v zahraničí

Medzi najstaršie kultúrne plemená koní chované vo svete patrí lipický kôň. Svoj pôvod odvodzuje od starošpanielskych a starotalianskych koní. Viac…(Článok uverejnený ako príloha SChovu, 11/1998, s. 30-32)