Liptovský lysko

Stupeň ohrozenosti
Kriticky ohrozené

História

Liptovský lysko patrí medzi naše mladšie národné plemená králikov. O vyšľachtenie tohto plemena sa zaslúžil pán Červeň z Vitálišoviec pri Liptovskom Mikuláši. Prvý farebný ráz (divoko sfarbený) bol uznaný v roku 2005 na Národnej výstave v Nitre. V súčasnosti máme toto plemeno uznané aj v ďalších štyroch farebných rázoch: divoko modrý (uznaný 2008); čierny (2012); modrý (2015) a činčilový (2015).

Vzhľad - exteriér

Liptovský lysko patrí medzi menšie stredné plemená králikov. Dominantným farebným znakom je kresba hlavy (lysinky), ktorá sa vyznačuje bielou kresbou motýlika odkiaľ rovnomerne pokračuje až ku koreňu ušníc. Ideálna šírka v strede bielej lysky je 1 až 3 cm. Pri všetkých farebných rázoch je táto lyska biela. Táto špecifická kresba hlavy sa dosiahla šľachtiteľskou prácou zredukovaním holandskej strakatosti. Sfarbenie očí je pri pôvodnom divoko sfarbenom ráze hnedé. Pôvodný divoko sfarbený ráz má základnú divokú farbu podsady a medzifarby. Divo modrý má kryciu farbu, farbu podsady a medzifarby rovnakú ako viedenský divoko modrý. Čierny farebný ráz má základné sfarbenie rovnaké ako viedenský čierny. Modrý ráz má intenzívne modré sfarbenie a činčilový ráz má rovnaké sfarbenie ako plemeno činčila veľká.

Úžitkovosť

Patrí medzi plemená s dobrou úžitkovosťou a vysokou plodnosťou. Vhodné je do drobnochovateľských podmienok. Vyniká výbornou kvalitou mäsa a dosahuje jatočnú výťažnosť na úrovni 55%. Hmotnosť dospelých králikov sa pohybuje medzi 3,8 – 4,5 kg.

Hodnotenie
plemena

Produkcia mäsa
3/5
Reprodukcia
4/5
Produkcia kožiek
3/5
Nároky na chov
4/5
Vhodnosť na intenzívne využitie
1/5

Galéria

Chovateľov združuje:

Slovenský zväz chovateľov