Ovce

Plemeno2014201520162017201820192020202120222023
Askánske merino341350345431418444440419820
Berrichon du Cher1 4271 6631 7351 8211 6351 5511 5181 7001810
Cigája127 071122 253123 660120 824113 13598 28991 23984 29185127
Charollais1 7931 9141 9271 8761 9612 0691 8362 1261965
Ile de France6 0806 2716 5257 3547 4617 0006 6967 0717491
Lacaune36 40640 52944 62650 54554 31857 34859 01660 08762119
Merino14 71313 20712 93712 47111 42410 0599 1497 9876723
Oxford down1 0311 001838558573512481517548
Romanovka888923941819760665
Romney Marsh1 4241 7692 0502 4772 7212 6242 5842 5722688
Suffolk7 2327 5898 3517 6797 6757 4197 2596 8556940
Valaška2 2132 3912 4372 5542 8342 9412 9063 2513600
Vychodofrízska2 8712 8623 0313 0663 0012 6102 4532 1942166
Zošľachtená valaška134 403130 207131 573128 930121 807108 058100 23595 45994807

Plemeno20192020202120222023
Askánske merino616876269
Berrichon du Cher13512311756
Cigája5 6615 6136 4907654
Charollais13410510686
Ile de France391364366389
Lacaune2 2582 2952 0872468
Merino106152154155
Oxford down128898781
Romanovka
Romney Marsh111967047
Suffolk271248249273
Valaška8279071 0371094
Vychodofrízska153736091
Zošľachtená valaška7 2798 1758 9089550

V minulosti počty oviec výrazne prevyšovali stavy ostatných hospodárskych zvierat. Chov bol zameraný najmä na produkciu mäsa, vlny a koží. Valasská kolonzácia priniesla chov hrubovlnových oviec v spojitosti s produkciu mlieka a výrobou mliečnych produktov. S dovozom jenovlnových oviec na naše územie v 18. storočí sa okrem zamerania chovu oviec na produkciu vlny menilo aj plemenné zastúpenie v prospech merinských oviec. Intenzifikácia živočíšnej výroby a znižovanie záujmu o vlnu viedlo v polovici 20. storočia a najmä po roku 1990 k ďalším zmenám v plemennej štruktúre populácie oviec chovaných na Slovensku.

V súčasnosti sa pre produkciu mlieka využívajú plemená s kombinovanou úžitkovosťou, kam možno zaradiť zošľachtenú valašku, valašku, či cigáju a špecializované mliekové plemená ako je plemeno lacaune a východofrízska ovca. Pre produkciu mäsa sa využívajú spomenuté plemená s kombinovanou úžitkovosťou, ale tiež špecializované mäsové plemená šľachtené prioritne na mäsovú úžitkovosť (ile de France, berrichon du Cher, charollais, suffolk, oxford down). Nakoľko záujem spracovateľov vlny koncom 20. storočia dramaticky klesol, plemená oviec, ktoré boli špecializované na produkciu vlny (predovšetkým merinské ovce), sa postupne prevodovým krížením so špecializovanými mliekovými a mäsovými plemenami preorientovali na produkciu mlieka, či mäsa.

Porovnanie plemien oviec

PlemenoProdukcia mliekaProdukcia mäsaProdukcia vlnyReprodukciaVhodnosť do drsnejších podmienokVhodnosť do extenzívnych chovov
Askánske Merino

1,5

3

5

3

2

4

Cigája

2,5


3,5

3


3


3,5

4

Ile De France

1

4,5

5

4

2,5

1

Lacaune

4,5

4,5

1

4,5

1

1

Slovenská dojná ovca

3,5

4,5

2,5

4

3

2,5

Suffolk

1,5

5

3

4

4,5

3

Valaška

2


2,5


1


2


5

5

Zošľachtená valaška

2,5

3

3

3

4

4,5