Oravka

Stupeň ohrozenosti
Ohrozené

História

V období po druhej svetovej vojne sa Ministerstvo pôdohospodárstva snažilo zavádzať do chovateľskej praxe čistokrvnú plemenitbu hydiny, pričom sa sledovala vhodnosť plemien pre rôzne klimatické a hospodárske podmienky. Na základe tohto plánovania vznikla požiadavka na plemeno, ktoré by bolo vhodné do chladnejších oblastí Oravy. Základom šľachtenia sa stali domáce sliepky z dedín na Orave. Pre ďalšie šľachtenie boli vybrané plemená rodajlendka (tmavšie sfarbenie), wyandotka (ružicový hrebeň) a hempšírka (zlepšenie znášky a jatočnej kvality).

So šľachtením nového plemena pre podhorské oblasti sa začalo od roku 1951 a bol ním poverený Ing. Vasiľ Babuškin, vtedajší riaditeľ Výskumného ústavu pre chov hydiny v Ivanke pri Dunaji. Ing. Babuškin vypracoval dlhodobý výskumný plán a rovnako boli vypracované jeho čiastočné úlohy a metodika ich vyhodnotenia. Niektorí chovatelia v krížení využili aj ďalšie plemená. Šľachtiteľský proces pokračoval až do roku 1990, kedy bolo plemeno oravka žltohnedá oficiálne uznané (spolu so zdrobneným variantom). V nasledujúcom období pokračovalo upevňovanie plemenných znakov a rozširovanie plemena medzi chovateľmi.

Vzhľad - exteriér

Oravky predstavujú stredne ťažké plemeno kúr. Zvieratá majú hlboký, široký a plný trup. Svojim zovňajškom (ružicový hrebeň, priliehajúce operenie) sú prispôsobené chladnejším klimatickým podmienkam a nenáročné na chov. Základným sfarbením zvierat je žlto-hnedá farba. V 21. storočí boli vyšľachtené a uznané aj ďalšie farebné rázy plemena oravka: oravka biela, oravka čierna; zdrobnená oravka biela a zdrobnená oravka rodovosfarbená.

Zdrobnená oravka predstavuje zdrobnenú formu veľkého plemena; vyšľachtenú z veľkých oraviek.

Úžitkovosť

Hmotnosť kohútov sa pohybuje od 2,8 do 3,3 kg, sliepky sú menšie (2,2 – 2,7 kg). Znáška predstavuje 180 – 200 vajec, hmotnosť násadového vajca je 55 g. Farba škrupiny je hnedá. Odporúčaný pomer pohlaví v kŕdli je 1:12 až 1:15.

Pri zdrobnenej forme oravky sa hmotnosť kohútov pohybuje od 1,0 do 1,3 kg, sliepky sú menšie (0,9 – 1,1 kg). Znáška predstavuje 140 vajec, hmotnosť násadového vajca je 40 g. Farba škrupiny je hnedá.

Hodnotenie
plemena

Produkcia vajec
3/5
Produkcia mäsa
3.5/5
Kvokavosť
4.5/5
Vhodnosť do prídomového chovu
4.5/5

Galéria

Chovateľov združuje:
Slovenský zväz chovateľov