DomácePinzauský

Pinzgauské plemeno si zaslúži priazeň našich chovateľov

Pinzgauské plemeno patrí k najtypickejším predstaviteľom plemien pochádzajúcich z alpskej oblasti. Je pôvodným plemenom rakúskych Álp, ktoré vzniklo splynutím rozličných plemien. Viac…(Článok uverejnený v SChove 7/2016, s. 40-41)

DomácePinzauský

Čo nám hovorí genóm pinzgauského dobytka („keby genóm vedel rozprávať“)

Publikovaná štúdia je prvou detailnou analýzou genetickej diverzity pinzgauského dobytka, ktorá prezentuje naše zistenia a poukazuje na možnosti ich využitia pre zachovanie plemena v jeho pôvodnom fenotype. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 7-8/2017, s. 46-47)

DomácePinzauský

Pinzgauské plemeno – krásny dobytok s dlhou tradíciou na Slovensku

Pinzgauský dobytok sa začal na území dnešného Slovenska chovať v 30-tych rokoch 19. storočia, najmä v horských  oblastiach a postupne sa stal dominantným plemenom na Hornom Považí, Kysuciach, Orave, v Turci, na Liptove, Spiši a Hornom Šariši. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2016)