Kura domáca

Plemeno20142015201620172018201920202021
Amrokska5 0004 2003 2003 3503 7004 0003 7004 500
Australorpka2 0002 4002 0003 0003 1003 4003 4003 800
Bantam250325325500400600750600
Barneveldka1 5009001 4001 2501 000700550
Faverolka200150400800500250350350
Hempšírka5 0005 5005 0006 5007 7507 7507 0007 000
Hodvábnièka300175175375185150150300
Leghorn Brown4006256251 2001 1751 2001 2001 200
Milfleur400375675675550600550675
Oravka2 5003 2503 7506 5006 8007 7509 0008 500
Orpingtonka1 0001 1751 175800250175150550
Plymutka7 5008 2506 2505 2506 1506 2005 0006 500
Rodajlendka6501 0258001 0001 1751 1001 1001 350
Sussex White2 5003 0002 1503 0003 0003 6003 6003 500
Velsumka5502006251 000795650475475
Vyandotka1 5003 0001 6502 1502 0002 1002 1003 000

Plemeno201920202021
Amrokska
Australorpka
Bantam
Barneveldka
Faverolka
Hempšírka
Hodvábnička
Leghorn Brown
Milfleur
Oravka
Orpingtonka
Plymutka
Rodajlendka
Sussex White
Velsumka
Vyandotka

Chov sliepok bol v začiatkoch zameraný predovšetkým na súboje, až neskôr sa začali tieto zvieratá využívať na cielenú produkciu vajec a mäsa. Chov sliepok sa až do začiatku 20. storočia sústreďoval v malých pridomových hospodárstvach s niekoľkými zvieratami. V tomto období sa začali sliepky chovať vo väčších kŕdľoch s cielenou produkciou mäsa alebo vajec. V druhej polovici 20. storočia došlo k ich výraznému genetickému zlepšeniu a produkcia vajec a mäsa začala nadobúdať priemyselný charakter.

Komerčné využívanie hydiny viedlo k vzniku veľkých hydinárskych podnikov hydiny, ktoré uprednostňujú špecializované plemená a najmä vysokoúžitkové hybridy, zatiaľ čo využívanie lokálnych plemien sa presunulo výhradne do drobnochovu. Hobby charakter drobnochovu a zanietenosť chovateľov vyúsťujú do importu nových plemien na Slovensko, a zároveň do tvorby nových plemien sliepok.

Porovnanie plemien kury domácej

PlemenoProdukcia vajecProdukcia mäsaKvokavosťVhodnosť do prídomového chovu
Amrokska

4,5


4

2


4,5


Hempšírka

4


4,5


3,5

5

Leghornka

5

2,5

1

4

Oravka

3

3,5

4,5

4,5

Orpingtonka

2

5

5

3


Vlaška

5

2,5

1

4