DomáceSportovy pony

Slovenský športový pony a jeho 20-ročná existencia

Šľachtiteľský postup tvorby malého športového koňa bol začatý v roku 1977, kedy prof. Ing. D. Medvecký, DrSc., predložil metodiku „Vyšľachtenie malého športového koňa“. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2001, s.38 – 39)