Zošľachtená valaška

Stupeň ohrozenosti
Neohrozené

História

Plemeno, ktoré bolo uznané v roku 1982, vzniklo kombinačným krížením pôvodného typu valašky s baranmi importovaných plemien. Prvotným cieľom zošľachťovania bolo zjemniť charakter vlny. Výsledkom šľachtiteľského procesu bolo napokon celkové zlepšenie produkčných vlastností oviec pri zachovaní odolnosti a prispôsobivosti zvierat drsnejším podmienkam. Plemeno sa na Slovensku chová v podhorských a horských oblastiach (najmä Orava, Liptov, Spiš). V populácii zošľachtenej valašky stále možno nájsť zvieratá, ktoré nesú fenotypové znaky pôvodného typu valašky a sú využívané pri jej obnove.

Vzhľad - exteriér

Ide o polohrubovlnové plemeno oviec s kombinovanou úžitkovosťou (mlieko, mäso, vlna). Zvieratá sú stredne veľkého telesného rámca. Odolnosť, chodivosť a primeraná produkcia mlieka robia z tohto plemena ideálnu voľbu do extenzívnych ale aj polointenzívnych systémov chovu. Spolu s cigájou a čiastočne merinom poslúžilo plemeno ako východisko pri tvorbe nového národného plemena – slovenská dojná ovca.

Úžitkovosť

Živá hmotnosť bahníc je podľa plemenného štandardu 45 – 50 kg, baranov 65 – 75 kg. Produkcia vlny sa pohybuje od 3 kg pri bahniciach do 6 kg pri baranoch. Vlna je biela, splývavého charakteru. Plodnosť na obahnenú ovcu je 120 – 130%. Podľa výsledkov kontroly úžitkovosti (PS SR, š.p.) na úrovni šľachtiteľských chovov bola priemerná produkcia mlieka v rokoch 2017 až 2020 na úrovni 115,5 litrov, pri obsahu tuku na úrovni 7,65% tuku a 5,78% bielkovín.

Hodnotenie
plemena

Produkcia mlieka
2.5/5
Produkcia mäsa
3/5
Produkcia vlny
3/5
Reprodukcia
3/5
Vhodnosť do drsnejších podmienok
4/5
Vhodnosť do extenzívnych chovov
4.5/5

Galéria