Hovädzí dobytok

Plemeno20142015201620172018201920202021
Aberdeen Angus4 3095 3966 2207 0917 9608 6869 2659 597
Beef Simmental4 0444 4585 1615 2755 1465 6075 8876 039
Blonde D'aquitaine1 4091 4881 5751 7321 6931 7802 1512 206
Červené holsteinské65 84161 37456 75256 95351 60847 35344 64441 957
Galloway9871 1881 2411 3781 3431 288
Hereford9761 0491 1481 2831 4721 5351 6121 444
Highland1 0931 2971 4041 5071 5551 666
Holsteinské143 401139 833133 111146 073145 591140 298141 542141 936
Charolais40 19544 88450 02352 62553 75553 36154 70553 558
Limousine29 77034 94339 61745 10847 50349 12352 92255 262
Piemontese1 4481 2501 2121 2321 043955866816
Slovenský pinzgauský10 1669 88312 16412 00411 31910 98210 495
Slovenský strakatý158 754161 631161 550172 000164 010162 786157 554
Swiss Brown

Plemeno201920202021
Aberdeen Angus502292291
Beef Simmental861217280
Blonde D'aquitaine130148136
Červené holsteinské17 00110 6479 821
Galloway434711
Hereford2914825
Highland1558231
Holsteinské48 64444 41142 401
Charolais7 8131 9181 775
Limousine1 9021 983
Piemontese21497
Slovenský pinzgauský2 0452 0241 068
Slovenský strakatý28 91228 87128 800
Swiss Brown

V minulosti sa na našom území choval dobytok najmä ako pomocník pri prácach na poli, teda na prácu v záprahu. Na produkciu mlieka a mäsa bol využívaný len okrajovo. Prevažovali tu najmä plemená červeného stredonemeckého, sivého stepného, sivohnedého a červeného karpatského dobytka. Až neskôr (18.storočie) začala uhorská šľachta dovážať zo zahraničia alpské a mliekové plemená, ktoré sa ale chovali najmä na veľkostatkoch a často ako záľuba šľachty. Naďalej bol však dobytok využívaný prioritne na prácu. Zmeny nastali až nástupom mechanizácie a snahami o intenzifikáciu produkcie živočíšnych produktov v polovici 20. storočia.

V súčasnosti je v Slovenskej republike chovaných niekoľko desiatok plemien hovädzieho dobytka, ktoré možno podľa zamerania produkcie (úžitkovosti) rozdeliť do troch skupín. Prvou sú kombinované plemená (produkcia mlieka a mäsa), kam zaraďujeme slovenský strakatý a pinzgauský dobytok. Do druhej skupiny plemien špecializovaných na produkciu mlieka zaraďujeme holštajnské a jerseyské plemeno. Tretiu skupinu tvoria plemená špecializované na produkciu mäsa – najväčšie populácie z nich predstavujú charolais, limousine, blonde d`Aquitaine. Do tejto skupiny sú často zaraďované aj tie chovy slovenského strakatého a pinzgauského plemena, ktoré sa preorientovali na chov bez trhovej produkcie mlieka, čiže produkujú len zvieratá pre produkciu mäsa.

Porovnanie plemien dobytka

PlemenoProdukcia mliekaProdukcia mäsaHornatý terén
Aberdeen Angus

1

4

4

Blonde d`Aquitaine

0,5

5

1

Holstein

5

3,5

3

Charolais

0,5

4,5

3,5

Limousine

0,5

4,5

5

Mäsový simentál

1

4,5

3,5

Slovenský pinzgauský

3

4

5

Slovenský strakatý

3,5

4

4