Hovädzí dobytok

Plemeno2014201520162017201820192020202120222023
Aberdeen Angus4 3095 3966 2207 0917 9608 6869 2659 597956510193
Beef Simmental4 0444 4585 1615 2755 1465 6075 8876 03958566142
Blonde D'aquitaine1 4091 4881 5751 7321 6931 7802 1512 20625932839
Červené holsteinské65 84161 37456 75256 95351 60847 35344 64441 9573922436521
Galloway9871 1881 2411 3781 3431 28814441500
Hereford9761 0491 1481 2831 4721 5351 6121 44415171620
Highland1 0931 2971 4041 5071 5551 66617361923
Holsteinské143 401139 833133 111146 073145 591140 298141 542141 936141188142108
Charolais40 19544 88450 02352 62553 75553 36154 70553 5585432453565
Limousine29 77034 94339 61745 10847 50349 12352 92255 2625955563631
Piemontese1 4481 2501 2121 2321 043955866816732667
Slovenský pinzgauský10 1669 88312 16412 00411 31910 98210 49598969592
Slovenský strakatý158 754161 631161 550172 000164 010162 786157 554151416147360
Swiss Brown

Plemeno20192020202120222023
Aberdeen Angus502292291300312
Beef Simmental861217280347362
Blonde D'aquitaine130148136146158
Červené holsteinské1072310 6479 82194198969
Galloway4347111412
Hereford29148252629
Highland15582313029
Holsteinské4017044 41142 4014496446620
Charolais7 8131 9181 77518411996
Limousine1 9021 98321272195
Piemontese2149779
Slovenský pinzgauský2 0452 0241 06810731624
Slovenský strakatý1753418379191271891718698
Swiss Brown

V minulosti sa na našom území choval dobytok najmä ako pomocník pri prácach na poli, teda na prácu v záprahu. Na produkciu mlieka a mäsa bol využívaný len okrajovo. Prevažovali tu najmä plemená červeného stredonemeckého, sivého stepného, sivohnedého a červeného karpatského dobytka. Až neskôr (18.storočie) začala uhorská šľachta dovážať zo zahraničia alpské a mliekové plemená, ktoré sa ale chovali najmä na veľkostatkoch a často ako záľuba šľachty. Naďalej bol však dobytok využívaný prioritne na prácu. Zmeny nastali až nástupom mechanizácie a snahami o intenzifikáciu produkcie živočíšnych produktov v polovici 20. storočia.

V súčasnosti je v Slovenskej republike chovaných niekoľko desiatok plemien hovädzieho dobytka, ktoré možno podľa zamerania produkcie (úžitkovosti) rozdeliť do troch skupín. Prvou sú kombinované plemená (produkcia mlieka a mäsa), kam zaraďujeme slovenský strakatý a pinzgauský dobytok. Do druhej skupiny plemien špecializovaných na produkciu mlieka zaraďujeme holštajnské a jerseyské plemeno. Tretiu skupinu tvoria plemená špecializované na produkciu mäsa – najväčšie populácie z nich predstavujú charolais, limousine, blonde d`Aquitaine. Do tejto skupiny sú často zaraďované aj tie chovy slovenského strakatého a pinzgauského plemena, ktoré sa preorientovali na chov bez trhovej produkcie mlieka, čiže produkujú len zvieratá pre produkciu mäsa.

Porovnanie plemien dobytka

PlemenoProdukcia mliekaProdukcia mäsaHornatý terén
Aberdeen Angus

1

4

4

Blonde d`Aquitaine

0,5

5

1

Holstein

5

3,5

3

Charolais

0,5

4,5

3,5

Limousine

0,5

4,5

5

Mäsový simentál

1

4,5

3,5

Slovenský pinzgauský

3

4

5

Slovenský strakatý

3,5

4

4