DomáceSportovy pony

Charakter koní slovenského športového pony

Pod pojmom charakter koní rozumieme ich povahu – povahové vlastnosti. V zootechnike sa uvádzajú dva typy: charakter dobrý a charakter zlý. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2003, s. 40-42)

DomáceSportovy pony

Slovenský športový pony a jeho 20-ročná existencia

Šľachtiteľský postup tvorby malého športového koňa bol začatý v roku 1977, kedy prof. Ing. D. Medvecký, DrSc., predložil metodiku „Vyšľachtenie malého športového koňa“. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2001, s.38 – 39)