Slovenský teplokrvník

Stupeň ohrozenosti
Kriticky ohrozené

História

Slovenský teplokrvník je kôň, ktorý vznikol na základe rakúsko-uhorských teplokrvných plemien a rázov koní, zošľachťovaných arabským koňom a neskôr anglickým plnokrvníkom a polokrvníkom. Preto, že sa na jeho vzniku podieľali viaceré teplokrvné plemená koní a plemenná kniha je otvorená pre iné teplokrvné plemená koní, jeho pôvod nie je homogénny.

Charakteristika

Je to kôň stredne mohutný, s dobre vyjadreným typom jazdeckého koňa, s dobrými chodmi, dobrého charakteru a temperamentu. Zovňajšok slovenského teplokrvníka je korektný, často dlhších línií, so suchým fundamentom a dobrými kopytami.

Hodnotenie
plemena

Športová výkonnosť
4/5
Práca v záprahu
2.5/5
Využitie v agroturistike
4/5
Chovateľská nenáročnosť
4/5
Pracovná nenáročnosť
4/5

Galéria