Husi

Plemeno2014201520162017201820192020202120222023
Pomoranská10075757575115175175200200
Slovenská biela100250160150200200275400450400
Suchovská100175160150190215250400400350

Plemeno20192020202120222023
Pomoranská
Slovenská biela
Suchovy

Podobne ako chov inej hydiny, ani chov husí nebol až do začiatku 20. storočia organizovaný a bol uskutočňovaný len v rámci prídomových hospodárstiev s niekoľkými zvieratami. Chov husí bol zameraný na produkciu peria a mäsa, pričom zdrojom výživy boli predovšetkým trávne porasty v okolí vodných tokov a plôch. Zvieratá sa vďaka svojmu obrannému inštinktu využívali i pri ochrane majetku, nakoľko ich prenikavý zvukový prejav ihneď informoval o votrelcoch. Neskoršie cielené šľachtenie husí bolo zamerané predovšetkým na zvyšovanie veľkosti tela a hmotnosti zvierat a tiež na zvyšovanie znášky.

V súčasnosti je veľkochov husí na Slovensku len ojedinelý, využívajúci predovšetkým vysokoprodukčné krížence. Lokálne plemená možno nájsť skôr v prídomových hospodárstvach, kde nie je zriedkavosťou nájsť chovateľov, ktorí sa súčasne venujú chovu viacerých plemien husí. Zatiaľ, čo v minulosti bol chov husí spojený s využitím peria, v súčasnosti ho využívajú už len niektorí z chovateľov.

Porovnanie plemien husí

PlemenoProdukcia mäsaProdukcia tuku a pečeneKvalita periaKvokavosťVhodnosť do prídomového chovu
Česká

3,5

3,5

5

5

5

Landeská

4,5

5

3,5

3,5

4

Pomoranská

4,5

4

3,5

4

4

Slovenská biela

4,5

4

3,5

4

4

Suchovská

4,5

3,5

3,5


4

4

Tulúzska

5

4,5

3

4,5

3,5