DomáceOravka

Bližší pohľad na znášku plemena oravka

Znáškou vajec sa plemeno oravka môže porovnávať s ďalšími kombinovanými plemenami kury domácej. Vedci z NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa bližšie pozreli aj na formovanie a kvalitu vajec nášho domáceho plemena.

V prípade oraviek vedci zistili, že čas medzi dvomi po sebe znesenými vajcami sa pohyboval približne od 23 do 29 hodín. V intervale 24 až 26 hodín bolo sformovaných 67% vajec, polovica z nich bola sformovaná v priebehu 25 hodín. Objavili sa aj extrémy, kedy sliepka zniesla nasledujúce vajce aj v priebehu 16 alebo až 32 hodín. Pri porovnávaní dĺžky série znesených vajec vedci zistili, že dĺžka formovania vajca sa znižovala s predlžovaním času série. Za sériu sa pritom považujú po sebe znesené vajcia, bez výraznej časovej prestávky, ktorá vo väčšine prípadov predstavuje jeden deň.  

Vedci tiež zistili, že hmotnosť znesených vajec oraviek bola vyššia než hmotnosť vajec plemena rodajlendka červená. Upozornili však, že v inom výskume bolo toto porovnanie opačné. Teda hmotnosť vajec rodajlendky červenej bola vyššia než hmotnosť vajec oraviek. Líšila sa aj hrúbka škrupiny vajec. Tá bola väčšia pri vajciach znesených rodajlendkami.

Vedci tiež potvrdili, že hmotnosť znesených vajec so stúpajúcim vekom sliepok stúpala. Na druhej strane hrúbka škrupiny vajec klesala so stúpajúcim vekom sliepok. Zmeny však pozorovali aj v ďalších rozmeroch vajec a ich kvalitatívnom zložení (bielok a žĺtok).

 

Viac informácií nájdete v pôvodných vedeckých článkoch: Study of Time Intervals of Egg Formation in Oravka Hens, Effect of breed on some parameters of egg quality in laying hens, Eggs quality of Oravka breed hens depending on hen´s age