DomáceZoborský

Zoborský králik uznaným slovenským národným plemenom

Plemeno zoborský králik bol uznaný Ústrednou odbornou králikarskou komisiou na základe doporučenia Uznávacej komisie pri ÚOKK SZCH v Nitre zo dňa 4.12.2004. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2005, s. 50)

DomáceZoborský

Šľachtíme zoborského králika

Zoborský králik patrí medzi najmladšie králikov na Slovensku. Jeho šľachtenie prebiehalo aj na farme VÚŽV Nitra pod vedením RNDr. Jána Rafaya, CSc., ktorý štafetu prebral po doc. Zelníkovi. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 2/2002, s. 40-41)