Slovenský pinzgauský dobytok

Stupeň ohrozenosti
Ohrozené

História

Pinzgauský dobytok sa začal na území dnešného Slovenska chovať v 30-tych rokoch 19. storočia, najmä v horských oblastiach a postupne sa stal dominantným plemenom na Hornom Považí, Kysuciach, Orave, v Turci, na Liptove, Spiši a Hornom Šariši. Vznikol prevodným krížením pôvodného červeného a sivohnedého karpatského dobytka s importovanými zvieratami z Rakúska. V roku 1986 predstavoval podiel pinzgauského plemena (ako druhého zákonom uznaného plemena) 7,34% z celkovej populácie dobytka. Po roku 1989 však nastal útlm a plemeno začalo byť vytláčané najmä holštajnským dobytkom z dôvodu vyššieho tlaku na produkciu mlieka. V súčasnosti už na Slovensku pinzgauské plemeno zaraďujeme medzi ohrozené plemená hospodárskych zvierat.

Vzhľad - exteriér

Pinzgauské dobytok je plemeno kombinovaného úžitkového typu.  Zvieratá sú stredného telesného rámca, s harmonickou stavbou tela, korektne utváraným vemenom a pevnými končatinami s tvrdými paznechtami. Farba je gaštanovo-hnedá až višňovo-červená s typickou bielou kresbou začínajúcou na kohútiku, pokračujúcou cez celú chrbtovú líniu, prechádza do medzinožia, pokračuje cez brucho až na prsia. V oblasti predlaktia a predkolenia sa vyskytujú tzv. „manžety“. Mulec je bridlicovej farby, konce rohov a paznechty sú tmavo pigmentované.

Úžitkovosť

Nakoľko pôvodný pinzgauský dobytok vznikal v podhorských a horských oblastiach, zvieratá tohto plemena sa vyznačujú skromnosťou, odolnosťou a otužilosťou. Podľa výsledkov kontroly úžitkovosti za rok 2020 (Plemenárske služby SR, š.p.) dosiahli pinzgauské kravy na Slovensku priemernú úžitkovosť 4 720 kg mlieka. Najlepšie stáda sa priemernou úžitkovosťou blížia k 6 000 kg mlieka. V rámci kontroly úžitkovosti v chovoch dojčiacich kráv dosahovali pinzgauské zvieratá priemernú hmotnosť vo veku 210 dní 231 kg, čo predstavuje priemerný denný prírastok 938 g.

Hodnotenie
plemena

Produkcia mlieka
3/5
Produkcia mäsa
4/5
Vhodnosť do hornatých podmienok
5/5

Galéria