DomácePinzauský

Pinzgauské plemeno si zaslúži priazeň našich chovateľov

Pinzgauské plemeno patrí k najtypickejším predstaviteľom plemien pochádzajúcich z alpskej oblasti. Je pôvodným plemenom rakúskych Álp, ktoré vzniklo splynutím rozličných plemien. Viac…(Článok uverejnený v SChove 7/2016, s. 40-41)