Svet

Prezentovanie spoločnej európskej stratégie pre genetické zdroje

Dňa 30. novembra 2021 sa v Bruseli konala oficiálna prezentácia novej spoločnej európskej stratégie pre genetické zdroje. Stratégia je výsledkom niekoľkoročného spoločného projektu, ktorý spojil zástupcov troch hlavných domén genetických zdrojov – živočíšne (ERFP), rastlinné (ECPGR) a lesných (EUFORGEN). Viac informácií nájdete na stránkach projektu GenResBridge.