DomáceSportovy pony

Charakter koní slovenského športového pony

Pod pojmom charakter koní rozumieme ich povahu – povahové vlastnosti. V zootechnike sa uvádzajú dva typy: charakter dobrý a charakter zlý. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2003, s. 40-42)