DomáceSportovy pony

Charakter koní slovenského športového pony

Pod pojmom charakter koní rozumieme ich povahu – povahové vlastnosti. V zootechnike sa uvádzajú dva typy: charakter dobrý a charakter zlý. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2003, s. 40-42)

DomáceSportovy pony

Slovenský športový pony a jeho 20-ročná existencia

Šľachtiteľský postup tvorby malého športového koňa bol začatý v roku 1977, kedy prof. Ing. D. Medvecký, DrSc., predložil metodiku „Vyšľachtenie malého športového koňa“. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 3/2001, s.38 – 39)

DomáceLipican

Chov lipicana u nás a v zahraničí

Medzi najstaršie kultúrne plemená koní chované vo svete patrí lipický kôň. Svoj pôvod odvodzuje od starošpanielskych a starotalianskych koní. Viac…(Článok uverejnený ako príloha SChovu, 11/1998, s. 30-32)

DomáceHucul

Huculský kôň včera a dnes

Huculský kôň je jedným z najtypickejších predstaviteľov horských koní Európy. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 4/2016, s. 30-32)

DomáceNorik

Norik muránsky na Muránskej planine a v Slovenskom raji

Kone odjakživa akosi patrili k lesu. Hoci sa počas svojho vývoja postupne vzďaľovali z tohto rastlinného spoločenstva, vďaka človeku sa do neho niektoré plemená napokon aj vrátili. K takýmto koňom patria aj noriky muránskeho typu, ktoré boli uznané za samostatné plemeno pred viac ako 20 rokmi. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 9/2016, s. 4-6)