DomáceNorik

Norik muránsky na Muránskej planine a v Slovenskom raji

Kone odjakživa akosi patrili k lesu. Hoci sa počas svojho vývoja postupne vzďaľovali z tohto rastlinného spoločenstva, vďaka človeku sa do neho niektoré plemená napokon aj vrátili. K takýmto koňom patria aj noriky muránskeho typu, ktoré boli uznané za samostatné plemeno pred viac ako 20 rokmi. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 9/2016, s. 4-6)