DomáceHucul

Huculský kôň včera a dnes

Huculský kôň je jedným z najtypickejších predstaviteľov horských koní Európy. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 4/2016, s. 30-32)