DomáceZošľachtená valaška

Zošľachtená valaška

Plemeno, ktoré bolo uznané v roku 1982, vzniklo kombinačným krížením pôvodného typu valašky s baranmi importovaných plemien. Prvotným cieľom zošľachťovania bolo zjemniť charakter vlny. Výsledkom šľachtiteľského procesu bolo napokon celkové zlepšenie produkčných vlastností oviec pri zachovaní odolnosti a prispôsobivosti zvierat drsnejším podmienkam. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2017)