AskánskeDomáce

Jediný chov plemena askánske merino v celej Európskej únii je na Slovensku

Aj keď askánske merino nie je pôvodným slovenským plemenom, jeho chov má u nás dlhú tradíciu. Po roku 1989 nastali u nás pre merinské ovce ťažké časy, ktoré takmer viedli k ich zániku. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 10/2017, s. 36-37)