DomáceStrakatý

ERFP ad hoc akcia “Simmental”

Počas roka 2024 koordinuje Slovensko (Ján Tomka, OSCH NPPC-VÚŽV Nitra) spolu s Poľskom (Ewa Sosin, Intytut Zootechniki, Balice) ad hoc akciu „Identifikácia simentálskeho dobytka v Európe “, ktorú zastrešuje Európsky regionálny fokálny bod pre manažment živočíšnych genetických zdrojov (ERFP). Ďalšími členmi akcie sú Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Srbsko a Nemecko. Akcia je zameraná na popis populácií simentálskeho dobytka v európskych krajinách a na identifikáciu možných izolovaných subpopulácií tohto plemena, ktoré si zachovali pôvodné vlastnosti (sfarbenie, odolnosť, dlhovekosť, vhodnosť pre špecifické produkčné systémy). Cieľom akcie je tiež zistiť do akej miery sú uchovávané vzorky týchto plemien v génových bankách. Dotazníkovou formou sú do akcie zapojené aj ďalšie krajiny európskeho regiónu, ktoré na svojom území chovajú tento typ dobytka. Nevyhnutnou súčasťou tejto akcie je komunikácia s chovateľskými zväzmi, ktoré poskytujú aktuálne informácie o populáciách, šľachtiteľských programoch, či vedení plemenných kníh. Sme radi, že v rámci Slovenska sa do tejto akcie aktívne zapojil Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka a informácie poskytol aj Zväz chovateľom mäsového dobytka na Slovensku.

Počas dvoch májových dní (21.-22. mája) sa na Odbore systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov (OSCH) NPPC-VÚŽV Nitra uskutočnilo pracovné stretnutie členov tejto skupiny. Počas neho sme si vypočuli informácie o aktuálnom stave simentálskych populácií v Česku, Rakúsku, Poľsku a Srbsku. Pozvaní kolegovia so Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odprezentovali aplikovanie celogenómových analýz pri skúmaní genetickej príbuznosti populácií a možnosti ich využitia pri štúdii genetického pozadia sfarbenia zvierat. Počas oficiálneho stretnutia aj mimo neho si účastníci vymieňali skúsenosti s identifikáciou (sub)populácií ohrozených plemien hovädzieho dobytka a postupy ich záchrany. Okrem priestorov OSCH účastníci stretnutia využili možnosť diskusií priamo v teréne, kde navštívili  farmu PD Kozárovce s moderným slovenským strakatým dobytkom. Následne sa presunuli do regiónu hriňovských lazov, kde navštívili rodinné gazdovstvá (Farma pod Melichovou skalou, farma p. Malčeka), ktoré chovajú pôvodný typ slovenského strakatého dobytka – známe cementárky.

Naše  poďakovanie patrí chovateľom za možnosť návštevy ich fariem a výborné pohostenie a účastníkom stretnutia, ktorí aj takto prejavili záujem o simentálsky dobytok a aktivity spojené s hľadaním pôvodného typu tohto plemena.

DomáceStrakatý

Záchrana pôvodného slovenského strakatého dobytka na Slovensku

V roku 2022 vznikla iniciatíva zameraná na záchranu pôvodného slovenského strakatého dobytka v oblasti Podpoľania. Kravy, ktoré miestni gazdovia volajú cementárky, sa dlhodobo chovajú v pôvodných systémoch hospodárenia. A tak si zvieratá v porovnaní so súčasným slovenským strakatým dobytkom zachovali pôvodné vlastnosti – menší telesný rámec, nižšiu úžitkovosť, utváranie vemena vhodné pre ručné dojenie, dlhovekosť, chodivosť a žemľovo-žlté sfarbenie.

Pre záchranu pôvodného typu bolo bonitérom Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka vybraných 30 dojníc, ktoré zodpovedali pôvodnému fenotypu. V spolupráci so Slovenskými biologickými službami, a.s., na IS v Lužiankach boli vybrané inseminačné dávky simentálskych býkov, ktoré pôsobili v 80-tych rokoch minulého storočia. V roku 2023 sa začali rodiť prvé teľatá.

Veľkou výzvou je ďalší výber zvierat vhodných pre záchranu tohto pôvodného typu, najmä z pohľadu farby. Preto sa genetické analýzy zamerajú aj na podmienenosť sfarbenia a identifikáciu zvierat, ktoré by mohli byť vhodnými rodičmi. Okrem nich sa pracovníci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zamerajú aj na genetické analýzy, ktoré by mali odhaliť ako veľmi sa odlišuje pôvodný typ od súčasného strakatého dobytka.

DomácePinzauský

Pinzgauské plemeno si zaslúži priazeň našich chovateľov

Pinzgauské plemeno patrí k najtypickejším predstaviteľom plemien pochádzajúcich z alpskej oblasti. Je pôvodným plemenom rakúskych Álp, ktoré vzniklo splynutím rozličných plemien. Viac…(Článok uverejnený v SChove 7/2016, s. 40-41)

DomácePinzauský

Čo nám hovorí genóm pinzgauského dobytka („keby genóm vedel rozprávať“)

Publikovaná štúdia je prvou detailnou analýzou genetickej diverzity pinzgauského dobytka, ktorá prezentuje naše zistenia a poukazuje na možnosti ich využitia pre zachovanie plemena v jeho pôvodnom fenotype. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 7-8/2017, s. 46-47)

DomácePinzauský

Pinzgauské plemeno – krásny dobytok s dlhou tradíciou na Slovensku

Pinzgauský dobytok sa začal na území dnešného Slovenska chovať v 30-tych rokoch 19. storočia, najmä v horských  oblastiach a postupne sa stal dominantným plemenom na Hornom Považí, Kysuciach, Orave, v Turci, na Liptove, Spiši a Hornom Šariši. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2016)

DomáceStrakatý

Slovenský strakatý dobytok – náš a zároveň svetový

Slovenský strakatý dobytok patrí do skupiny simentálskeho dobytka. Meno tejto skupiny je odvodené od miesta jeho vzniku – údolia rieky Simme v západnom Švajčiarsku. Simentálsky dobytok patrí medzi najstaršie a najrozšírenejšie skupiny dobytka na svete. Spolu s pinzgauským dobytkom sa najrýchlejšie prispôsobili slovenským pomerom. Obľúbeným sa stal vďaka dobrej rastovej schopnosti, zároveň dobrej produkcii mlieka a možnosti využitia jeho ťažnej sily. Viac…(Článok uverejnený v SChove 12/2016, s. 42-43.)