DomáceValaška

Valaška – plemeno, ktoré sme takmer stratili

V štrnástom storočí začali na naše územie po hrebeňoch Karpát prichádzať kočovní pastieri z Valašska (súčasné Rumunsko) – valaská kolonizácia. Títo začali osídľovať podhorské oblasti a efektívne využívať horské holiny a stráne na chov a pasenie oviec, ktoré so sebou priniesli. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2017)