DomáceValaška

Pôvodná valaška – plemeno, ktoré vstalo z popola

Pôvodná valaška, alebo presnejšie valaška, predstavuje najpôvodnejšie plemeno oviec chované na území Slovenska. Jej pôvod môžeme vystopovať do obdobia tzv. valaskej kolonizácie v 13. až 14. storočí, keď prichádza z územia dnešného Rumunska. Viac…(Článok uverejnený v SChove 8/2016, s. 38-39).

DomáceValaška

Valaška – plemeno, ktoré sme takmer stratili

V štrnástom storočí začali na naše územie po hrebeňoch Karpát prichádzať kočovní pastieri z Valašska (súčasné Rumunsko) – valaská kolonizácia. Títo začali osídľovať podhorské oblasti a efektívne využívať horské holiny a stráne na chov a pasenie oviec, ktoré so sebou priniesli. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2017)