DomáceHydinasuchovska

Biodiverzita národných plemien hydiny na území Slovenska

Medzi ohrozené populácie patria aj naše národné plemená hydiny: oravka, zdrobnená oravka, slovenská biela hus a suchovská hus. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 7/2007, s. 40-42)