DomáceZoborský

Šľachtíme zoborského králika

Zoborský králik patrí medzi najmladšie králikov na Slovensku. Jeho šľachtenie prebiehalo aj na farme VÚŽV Nitra pod vedením RNDr. Jána Rafaya, CSc., ktorý štafetu prebral po doc. Zelníkovi. Viac…(Článok uverejnený v SChove, 2/2002, s. 40-41)