AskánskeDomáce

Askánske merino

Pôvod merinských oviec treba hľadať v Ázii, odkiaľ sa dostali do Európy. Veľký rozmach zažili v Španielsku, odkiaľ sa vyvážali do celého sveta. Viac…(Listovka Agrokomplex, 2017)